The Committee of the Centennial Celebrations at the Adam Mickiewicz University

The Committee of the Centennial Celebrations at the Adam Mickiewicz University

There are no team members found.

 • prof. Roman Budzinowski
 • prof. Agnieszka Cybal-Michalska
 • prof. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk
 • prof. Jerzy Fedorowski
 • prof. Jacek Fisiak
 • prof. Jacek Guliński
 • prof. Kazimierz Ilski
 • Wojciech Jankowiak, MA
 • prof. Stefan Jurga
 • prof. Jerzy Kaczorowski
 • prof. Leszek Kasprzak
 • prof. Henryk Koroniak
 • prof. Stanisław Lorenc
 • prof. Piotr Łuszczykiewicz
 • prof. Bronisław Marciniak
 • prof. Bogdan Marciniec
 • prof. Tomasz Mizerkiewicz
 • prof. Leszek Mrozewicz
 • Agnieszka Palacz, MA
 • prof. Aldona Sopata,
 • prof. Jacek Sójka
 • prof. Andrzej Stelmach
 • Stanisław Wachowiak, MA
 • prof. Przemysław Wojtaszek
 • prof. Antoni Wójcik
 • prof. Paweł Wygralak

 

 • The chairman of the PhD Student Council
 • The Chairman of the Student Council