Inscenizacja obrazu Jana Matejki "Założenie Akademii Lubrańskiego w Poznaniu"

Inscenizacja obrazu Jana Matejki "Założenie Akademii Lubrańskiego w Poznaniu"

 

Wspaniałe gmachy i wspaniałe obrazy symbolizują majestat uniwersytetu. Stają się integralną częścią tożsamości jego profesorów i studentów. Niemal każdy absolwent naszego uniwersytetu widział ten obraz przynajmniej raz w życiu. Sercem uczelni jest Collegium Minus – pięknym neorenesansowy gmach, wybudowany na potrzeby Akademii Królewskiej z jedną z najpiękniejszych sal uniwersytetu nazywanej Małą Aulą lub Salą Lubrańskiego, której nazwę zawdzięczamy wiszącemu w niej obrazowi Jana Matejki z 1866 roku upamiętniającego fundację Akademii Lubrańskiego, w roku 1518.  Skąd datuje się 500 lat poznańskiej tradycji akademickiej, a uniwersytet Adama Mickiewicza za  maja 2019 roku będzie świętował 100-lecie istnienia. Kiedy biskup poznański Jan Lubrański, postanowił utworzyć szkołę wyższą, miała ona w jego zamyśle służyć przede wszystkim kształceniu duchowieństwa. Wkrótce okazała się ona być jedną z najnowocześniejszych uczelni w Polsce, kształcącą w nowym, renesansowym duchu…

 

Doktoranci Wydziału Studiów Edukacyjnych nie mieli wątpliwości – inscenizacja obrazu Jana Matejki to odtworzenie najważniejszej chwili w życiu poznańskiego uniwersytetu, to uchwycenie momentu biografii wszystkich postaci znajdujących się na obrazie – które odtąd stały się także elementem biografii tych młodych ludzi, przekonanych, że nie ma piękniejszego początku kariery naukowej.

Przygotowania do inscenizacji, obejmujące poznanie historii obrazu, dyskusje, gromadzenie rekwizytów, a nawet samodzielne szycie strojów stało się częścią biografii młodych naukowców. Symbolizuje również tworzenie wspaniałej wspólnoty akademickiej opartej na współpracy, ale także indywidualizmie. Ten projekt odzwierciedla ideę wspaniałej tradycji w połączeniu z oryginalnymi naukowymi ideami, których źródłem są umysły tych młodych ludzi. Rezultat inscenizacji jest wyrazem ich ogromnego zaangażowania, pasji oraz wiary w siłę i magię uniwersytetu. Naszego wspaniałego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w jubileuszowym roku 2019.

 

 

Na fotografii doktoranci WSE UAM w Poznaniu; patrząc od lewej: mgr Aneta Judzińska, mgr Syma Marta Al-Azab Malinowska, mgr Beata Iwanicka, mgr Katarzyna Bogucka, mgr Kamil Wnuk, mgr MichałSzott, mgr Maciej Zychowicz, mgr Daria Szykowna, mgr Dorota Dolata, mgr Ewelina Milart, mgr Monika Bieńkowska, Weronika Melosik, mgr Anna Sokołowska, mgr Tomasz Herman, mgr Marlena Kaźmierska, mgr Anna Schmidt, mgr Elwira Litaszewska, mgr Agnieszka Nymś-Górna, mgr Justyna Mrozek, mgr Paulina Głowacka.

Kierownik projektu: prof. Agnieszka Gromkowska-Melosik