Kapsuła Czasu

KAPSUŁA CZASU UNIWERSYTEU POZNAŃSKIEGO 2019 – 2119

Czy zastanawiałeś /-aś się jak będzie wyglądał świat za 100 lat? A czy myślałeś/-aś kiedyś co ludzie 100 lat temu myśleli o naszej współczesności? A gdyby to połączyć i zostawić nasze wyobrażenia przyszłego wieku w hermetycznej wiadomości dla następnych pokoleń?

ZOSTAW SWÓJ ŚLAD NA STO LAT W KAPSULE CZASU UNIWERSYTETU POZNAŃSKIEGO

I POZWÓL NASTĘPNYM POKOLENIOM ODKRYĆ NASZĄ HISTORIĘ NA NOWO

Jacy byliśmy? Jaki przedmiot zmienił nasze życie i wywarł największy wpływ na jego jakość?  Co nas cieszyło i jakie były nasze pasje? Co budziło nasze obawy, z jakimi problemami mierzyliśmy się na co dzień? Które wartości były nam najbliższe? Jak wyglądał nasz dzień pracy i gdzie odpoczywaliśmy? Czym dla nas jest rodzina i jak postrzegamy więzi społeczne? Co wyróżnia nasz region na tle kraju, a może Europy? Co powinniśmy włożyć do Kapsuły, aby dać najbardziej autentyczny obraz naszego społeczeństwa?

Odpowiedzi na wszystkie powyższe pytania znajdą się w Kapsule Czasu Uniwersytetu Poznańskiego w postaci artefaktów z opisem i uzasadnieniem adresowanym do następnych pokoleń. 7 maja 2019 roku złożymy je wspólnie u stóp Collegium Minus podczas uroczystości jubileuszowych pierwszej inauguracji Uniwersytetu Poznańskiego.  Do udziału w projekcie zostały zaproszone władze uczelni wyższych, społeczności akademickie uczelni współorganizujących jubileuszu 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego oraz przede wszystkim mieszkańcy miasta i regionu, których zapraszamy do udziału w otwartym konkursie na artefakt kapsuły czasu.

NAGRODA

1sza nagroda – 3 tys. złotych dla pomysłodawcy artefaktu, który zajmie pierwsze miejsce na liście rankingowej rozstrzygającej konkurs.

Każdy z uczestników, którego pomysł na artefakt zostanie zrealizowany i złożony w kapsule otrzyma zaproszenie na uroczystość wkopania kapsuły 7 maja 2019 roku oraz zaproszenie na okaziciela na uroczystość wykopania kapsuły w dniu 7 maja 2119 roku r.

CO NALEŻY ZROBIĆ?

To proste! Pobierz zgłoszenie do konkursu (załącznik nr 1) i wyślij je zgodnie z regulaminem na adres100lat@amu.edu.plzałączając wzory zgód i oświadczeń (załączniki od nr 2 -5)

Liczy się pomysł i uzasadnienie. Czekamy na Was do 2 kwietnia

REGULAMIN KONKURSU NA ARTEFAKTY DO KAPSUŁY CZASU

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy Konkursu artefaktu do Kapsuły Czasu Uniwersytetu Poznańskiego

Załącznik nr 2 – wzór zgody rodzica opiekuna prawnego

Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia Uczestnika o własności

Załącznik nr 4 – wzór oświadczenia – zgody właściciela lub współwłaściciela artefaktu

Załącznik nr 5 – wzór oświadczenia Uczestnika o prawach autorskich

Załącznik nr 6 – Harmonogram konkursu

Organizatorem Konkursu są uczelnie współorganizujące jubileusz Uniwersytetu Poznańskiego: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego