Komitet Honorowy Obchodów

Komitet Honorowy Obchodów 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego

 • dr Jarosław Gowin, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Przewodniczący Komitetu Honorowego Obchodów 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego;
 • dr hab. Andrzej Białas, Prezes Polskiej Akademii Umiejętności;
 • Piotr Burdajewicz, Przewodniczący Rady Powiatu w Poznaniu;
 • dr hab. Jerzy Duszyński, Prezes Polskiej Akademii Nauk;
 • Grzegorz Ganowicz, Przewodniczący Rady Miasta Poznania;
 • abp dr Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski;
 • Jan Grabkowski, Starosta Poznański;
 • dr hab. Andrzej Gulczyński, Prezes Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk;
 • Zbigniew Hoffmann, Wojewoda Wielkopolski;
 • dr hab. Przemysław Jałowiecki, Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach;
 • dr hab. Janusz Janeczek, Przewodniczący Rady Narodowego Centrum Nauki;
 • Jacek Jaśkowiak, Prezydent Miasta Poznania;
 • dr hab. Tomasz Łodygowski, Przewodniczący Kolegium Rektorów Miasta Poznania, Rektor Politechniki Poznańskiej;
 • dr hab. Zbigniew Marciniak, Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
 • dr hab. Andrzej Mastalerz, Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademii Wychowania Fizycznego, Rektor Akademii Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie;
 • dr hab. med. Wojciech Nowak, Przewodniczący Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego;
 • abp dr Wojciech Polak, Prymas Polski, Metropolita Gnieźnieński;
 • dr hab. inż. Włodzimierz Sady, Przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Rolniczych i Przyrodniczych, Rektor Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie;
 • Wiesław Szczepański, Przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego;
 • Zofia Szalczyk, Przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w latach 2015-2018;
 • dr hab. Jan Szmidt, Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Rektor Politechniki Warszawskiej;
 • Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego;
 • dr hab. inż. Jerzy Woźnicki, Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2014-2017, Prezes Fundacji Rektorów Polskich.