Komitet Obchodów 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego w UAM

Komitet Obchodów 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego
w UAM

Prof. dr hab. Andrzej Lesicki
Prof. dr hab. Andrzej Lesicki
Rektor UAM, Przewodniczący Komitetu
Prof. UAM dr hab. Tadeusz Wallas
Prof. UAM dr hab. Tadeusz Wallas
Prorektor ds. kadry i finansów UAM
Prof. UAM dr hab. Jacek Guliński
Prof. UAM dr hab. Jacek Guliński
Prezes Zarządu Fundacji UAM, Dyrektor Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego
Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska
Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska
Prorektor ds. studenckich UAM
Prof. UAM dr hab. Beata Mikołajczyk
Prof. UAM dr hab. Beata Mikołajczyk
Prorektor ds. kształcenia UAM
Prof. dr hab. Ryszard Naskręcki
Prof. dr hab. Ryszard Naskręcki
Prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej UAM
Prof. UAM dr hab. Marek Nawrocki
Prof. UAM dr hab. Marek Nawrocki
Prorektor ds. informatyzacji oraz współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym UAM
Prof. dr hab. Zbyszko Melosik
Prof. dr hab. Zbyszko Melosik
Pełnomocnik Rektora UAM

 • prof. dr hab. Roman Budzinowski, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji
 • prof. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska, Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych
 • prof. dr hab. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk, Dziekan Wydziału Anglistyki
 • prof. dr hab. Jerzy Fedorowski, Rektor w latach 1990-1996
 • prof. dr hab. Jacek Fisiak, Rektor w latach 1985-1988
 • prof. dr hab. Jacek Guliński, Prezes Zarządu Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza,
  Dyrektor Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego
 • prof. dr hab. Kazimierz Ilski, Dziekan Wydziału Historycznego
 • Wojciech Jankowiak, Przewodniczący Stowarzyszenia Absolwentów UAM
 • prof. dr hab. Stefan Jurga, Rektor w latach 1996-2002
 • prof. dr hab. Jerzy Kaczorowski, Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki
 • prof. dr hab. Leszek Kasprzak, Dziekan Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych
 • prof. dr hab. Henryk Koroniak, Dziekan Wydziału Chemii
 • prof. dr hab. Stanisław Lorenc, Rektor w latach 2002-2008
 • prof. dr hab. Piotr Łuszczykiewicz, Dziekan Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu
 • prof. dr hab. Bronisław Marciniak, Rektor w latach 2008-2016
 • prof. dr hab. Bogdan Marciniec, Rektor w latach 1988-1990
 • prof. dr hab. Tomasz Mizerkiewicz, Dziekan Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej
 • prof. dr hab. Leszek Mrozewicz, Dyrektor Instytutu Kultury Europejskiej w Gnieźnie
 • Agnieszka Palacz, Kwestor UAM
 • prof. dr hab. Aldona Sopata, Dziekan Wydziału Neofilologii
 • prof. dr hab. Jacek Sójka, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych
 • prof. dr hab. Andrzej Stelmach, Dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
 • dr Marcin Wysocki, Kanclerz UAM
 • Stanisław Wachowiak, Kanclerz UAM do 2018 roku
 • prof. dr hab. Przemysław Wojtaszek, Dziekan Wydziału Biologii
 • prof. dr hab. Antoni Wójcik, Dziekan Wydziału Fizyki
 • prof. dr hab. Paweł Wygralak, Dziekan Wydziału Teologicznego

 

 • Przewodniczący Samorządu Doktorantów
 • Przewodniczący Samorządu Studentów