Międzyuczelniany Komitet Obchodów

Międzyuczelniany Komitet Obchodów 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego

Prof. dr hab. Dariusz Wieliński
Prof. dr hab. Dariusz Wieliński
Rektor AWF
Prof. dr hab. Jan Celichowski
Prof. dr hab. Jan Celichowski
Prorektor ds. Nauki AWF, Przewodniczący Komitetu
Prof. dr hab. Roman Gornowicz
Prof. dr hab. Roman Gornowicz
Prorektor ds. kadr i rozwoju uczelni UPP, Przewodniczący Komitetu
Prof. dr hab. Andrzej Lesicki
Prof. dr hab. Andrzej Lesicki
Rektor UAM, Przewodniczący Komitetu
Prof. UAM dr hab. Tadeusz Wallas
Prof. UAM dr hab. Tadeusz Wallas
Prorektor ds. kadry i finansów UAM
Prof. UAM dr hab. Jacek Guliński
Prof. UAM dr hab. Jacek Guliński
Prezes Zarządu Fundacji UAM, Dyrektor Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego
Prof. dr hab. Andrzej Tykarski
Prof. dr hab. Andrzej Tykarski
Rektor UMP
Prof. dr hab. Michał Musielak
Prof. dr hab. Michał Musielak
Prorektor ds. organizacji, promocji i współpracy z regionem UMP