Rozpoczęcie prac nad obchodami 100-lecia

Rozpoczęcie prac nad obchodami 100-lecia

5 kwietnia 2017 roku odbyło się na UAM spotkanie Rektorów i Prorektorów czterech uczelni wywodzących się z tradycji Uniwersytetu Poznańskiego. Rozmawiano o wspólnym programie obchodów, kwestiach organizacyjnych, ustalono skład Międzyuczelnianego Komitetu Obchodów 100-lecia UP